‘Door de juiste investeringen, maken we ons auditwerk beter en leuker’

We streven groei na. Groei als organisatie, professional en mens. Die drie facetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen het fundament onder het succes van Flynth. Ontbreekt de ambitie om jezelf te ontplooien, dan sta je als organisatie stil en wordt het lastig verder te groeien. Daarom zoeken wij professionals die het leuk vinden mee te bouwen aan een organisatie die relevant is en blijft voor klant en maatschappij.

‘We streven groei na. Groei als organisatie, professional en mens. Die drie facetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen het fundament onder het succes van Flynth. Ontbreekt de ambitie om jezelf te ontplooien, dan sta je als organisatie stil en wordt het lastig verder te groeien. Daarom zoeken wij professionals die het leuk vinden mee te bouwen aan een organisatie die relevant is en blijft voor klant en maatschappij. Die zich elke dag met enthousiasme inzetten om het samen net weer wat beter te doen. Dat geeft groeimogelijkheden en verruimt tegelijkertijd onze mogelijkheden te investeren in innovaties en een lerende organisatie met kansen voor iedereen.’

Erik Koetje is als directeur Audit verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de serviceline Audit binnen Flynth. Hij maakte 6 jaar geleden de overstap van EY naar Flynth, aangetrokken door de kansen die er lagen om Flynth uit te laten groeien tot een top-10 speler in audit & assurance. ‘Flynth is de grootste adviseur en accountant in het mkb. Dat is een uitstekende uitgangspositie om een auditpraktijk op te bouwen die groot genoeg is om relevant en toekomstbestendig te zijn. Wij richten ons op middelgrote en grote bedrijven in het MKB, het onderwijs en lokale overheden. Daar ligt onze expertise en kunnen we als multidisciplinaire accountants- en adviesorganisatie waarde toevoegen. Bovendien hebben wij in de sectoren onderwijs en lokale overheden een stevige marktpositie met diepgaande branchekennis. Door juiste en consistente keuzes te maken zijn we hard gegroeid. De afgelopen vijf jaar bedroeg de totale groei ruim 27% per jaar.’

Investeren in mensen, kwaliteit en innovatie

In tegenstelling tot de meeste grote accountantskantoren kent Flynth geen partnerstructuur. Flynth is eigendom van een stichting met een maatschappelijke doelstelling. ‘Winst investeren we in verdere ontwikkeling en delen we met alle medewerkers. Dat draagt bij aan een collegiale cultuur, gericht op samenwerking en continue verbetering. Zo investeert Flynth in de ontwikkeling van talent, onder andere door een uitgebreid opleidingsaanbod en management development programma’s. Ook hechten wij veel waarde aan een goede werk-privébalans, wat ook blijkt uit flexibele werktijden en een goede thuiswerkregeling. Met ons HR-beleid willen we uitgroeien tot beste werkgever in de accountancy. Wij investeren in het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze controles en het meer afwisselend en uitdagend maken van het werk van onze auditprofessionals. Daarom hebben wij een sterke data-gedreven controleaanpak ontwikkeld die wordt ondersteund door innovaties op het gebied van data-analyse oplossingen en auditautomation. Een team van data-analisten en data scientisten werkt samen met onze audit professionals voortdurend aan verdere innovatie van onze controleaanpak.’

Toekomst

Als groeiende organisatie in een veranderende wereld komt er ontzettend veel op ons af. Boeiend is bijvoorbeeld de rol die we kunnen gaan spelen in de verankering van de duurzaamheidsambities van onze klanten. Uitdagend blijft het permanente proces van kwaliteitsverbetering waarbij plezier in het werk voorop blijft staan.

Ben jij ondernemend ingesteld en wil je op een actieve manier betrokken zijn bij de ontwikkelingen van ons vakgebied? We komen graag met je in gesprek.