Compliance: van tijdrovend naar waardeverhogend

Het rapportagelandschap verandert sneller dan ooit tevoren en organisaties zien compliant blijven vaak als een grote uitdaging. Bieden digitale tools voldoende oplossing voor dit veranderende rapportagelandschap en de toenemende eisen? Of hebt u, als belasting- of complianceprofessional, behoefte aan een benadering die menselijke expertise combineert met data en slimme technologie? PwC-experts Tjeerd van den Berg en Stan Berings geloven dat het tijd is voor een nieuwe aanpak, waarin een volledig geïntegreerd en geautomatiseerd proces centraal staat.

Het probleem: de groeiende compliancelast

De rapportageverplichtingen in de fiscale wereld worden steeds meer als een last ervaren. Volgens ons hebben de volgende  factoren bijgedragen aan de snelle toename van deze last:

 • Voortdurende verandering
  We leven in een tijd van voortdurende verandering als het gaat om rapportageverplichtingen. Van hervormingen zoals OESO’s Pillar Two – met het minimumtarief voor de vennootschapsbelasting dat zeer complexe gegevensverzameling en rapportagevereisten met zich meebrengt – tot nieuwe duurzaamheidsrapportering, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
 • Hogere verwachtingen
  Overheden en belastingdiensten vragen vandaag de dag gewoonweg meer dan voorheen. Zo verwachten ze dat bedrijven sneller en  vaker – soms zelfs in realtime – rapporteren. Ook onnauwkeurigheden of onvolledigheden worden steeds minder getolereerd.
 • Beperkte budgetten
  Terwijl de druk op naleving stijgt, zijn de budgetten om erin mee te bewegen juist beperkt. Bij veel organisaties zijn er te weinig medewerkers en is te weinig tijd beschikbaar om al deze extra werkzaamheden uit te voeren.
 • Internationale verschillen
  Voor internationaal opererende bedrijven groeit ook het aantal grensoverschrijdende rapportageverplichtingen. Dat vraagt om extra capaciteit voor het ontwikkelen van inzicht in zowel de overeenkomsten als de verschillen in deze grensoverstijgende wetgeving.