Vacatures in Fiscaal Recht

Kabinet presenteert plannen vernieuwing pensioenstelsel

Bron: PwC - 05 februari 2019

Het kabinet heeft de stappen aangekondigd die het de komende periode wil nemen om ons pensioenstelsel te vernieuwen. Ondanks dat een pensioenakkoord met sociale partners (vooralsnog) is uitgebleven, vindt het kabinet het noodzakelijk dat voortgang wordt gemaakt met het robuuster en persoonlijker maken van het pensioenstelsel.  Doel hiervan is om het stelsel beter te laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals de veranderende arbeidsmarkt.  

Hieronder zetten wij de belangrijkste maatregelen op een rij zoals het kabinet die heeft aangekondigd in de Kamerbrief vernieuwing pensioenstelsel van 1 februari 2019.

Wettelijk kader voor afschaffing doorsneesystematiek
Het kabinet gaat wetgeving voorbereiden voor de afschaffing van de doorsneesystematiek, waarbij wordt overgestapt op een systeem van degressieve opbouw. Het kabinet zal een wettelijk transitiekader maken om deze overgang evenwichtig te laten verlopen. Dit betekent onder meer dat werkgevers verplicht zullen worden om in overleg met werknemers een transitieplan op te stellen, waarbij per pensioenregeling inzichtelijk kan worden gemaakt wat de gevolgen van de overgang zijn. Dit kan vervolgens als basis dienen voor overleg tussen werkgevers en werknemers over de wijze en mate van eventuele compensatie van de overgangseffecten. Het kabinet zal in nauwe samenspraak met het CPB ook zelf berekeningen laten maken naar de overgangseffecten, maar dan op fonds- en regelingenniveau. Op basis daarvan moet duidelijk worden welke transitieduur nodig is om voor iedereen een evenwichtige transitie mogelijk te maken.

Als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek, zal het fiscale kader voor pensioenopbouw worden aangepast. Er zullen alleen nog fiscale grenzen worden gesteld aan de jaarlijkse premie-inleg. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Lees verder >>

Wil je dit nieuwsbericht verder delen?
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Fiscalecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956