Voorlopig akkoord over het European Single Acces Point (ESAP)

De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor de oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot publiek beschikbare informatie die relevant is voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid. Met het ESAP wordt beoogd één Europese database te creëren waarin beleggers zowel niet-financiële als financiële informatie kunnen verkrijgen over Europese bedrijven en -beleggingsproducten. Volgens het voorstel moet het ESAP uiterlijk 31 december 2024 zijn opgericht en een minimumaantal functionaliteiten aanbieden, welke uiterlijk 31 december 2025 moeten zijn vervolledigd.

Achtergrond

Op 25 november 2021 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees gemeenschappelijk toegangspunt (ESAP) goedgekeurd en bij de Raad ingediend. Het voorstel maakt deel uit van het kapitaalmarktenuniepakket (KMU). De ESAP-verordening bestaat uit drie verschillende delen: het eerste deel stelt het Europees centraal toegangspunt in, terwijl de andere twee delen bepaalde verordeningen en richtlijnen met betrekking tot het ESAP wijzigen. Door de goedkeuring van de Raad is de besluitvormingsprocedure afgesloten en zal de verordening bekend worden gemaakt in het Publicatieblad. Twintig dagen na de bekendmaking treedt de verordening in werking.

Bron: Matthijs Bolkenstein, Meijburg & Co | Klik hier voor het originele bericht