RB over Hoofdlijnenakkoord 2024: ‘Rechts Kabinet werpt schaduw vooruit’

Het Register Belastingadviseurs (RB) is na eerste lezing van het Hoofdlijnenakkoord 2024 positief over het feit dat daarin ondernemerschap sterk wordt aangemoedigd. Ook het idee dat meer werken moet lonen wordt door het RB erkend en bevestigd.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is na eerste lezing van het Hoofdlijnenakkoord 2024 positief over het feit dat daarin ondernemerschap sterk wordt aangemoedigd. Ook het idee dat meer werken moet lonen wordt door het RB erkend en bevestigd. 

Het Hoofdlijnenakkoord 2024 bevat maatregelen die in meer of mindere mate invloed hebben op de fiscale druk. Positief vindt het RB de intentie om werkenden minder belasting te laten betalen. Daarmee wordt aangehaakt bij het adagium om meer werken meer te laten lonen dan nu het geval is door lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk voor burgers. In dit kader wordt wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel. Het RB pleitte daar al eerder voor en is blij dat deze langgekoesterde wens wordt opgepakt. De mogelijkheid een extra schijf toe te voegen in de inkomstenbelasting maakt daarvan onderdeel uit. “Dit is een uitgangspunt dat onze goedkeuring zeker kan wegdragen”, aldus Sylvester Schenk, fiscaal directeur van het RB.

Lees verder >>