Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Gisteren hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepubliceerd. Het hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage geven (op hoofdlijnen) inzicht in de fiscale plannen van het nieuwe (nog te formeren) kabinet. Wij gaan in dit bericht in op de fiscale onderdelen.

Gisteren hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepubliceerd. Het hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage geven (op hoofdlijnen) inzicht in de fiscale plannen van het nieuwe (nog te formeren) kabinet. Wij gaan in dit bericht in op de fiscale onderdelen.

Vennootschapsbelasting en dividendbelasting

  • Verbetering van het vestigingsklimaat staat voorop.
  • De generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (artikel 15b Wet Vpb 1969) kent een drempel: het hoogste van € 1 miljoen of 20% van de gecorrigeerde winst. Het percentage van 20% wordt verhoogd naar 25%; dit komt overeen met het Europees gemiddelde.
  • De maatregel om de inkoopfaciliteit voor beursvennootschappen in de dividendbelasting met ingang van 2025 af te schaffen wordt teruggedraaid.
  • De fiscale regelingen rondom giften (de giftenaftrek in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en het geven vanuit de vennootschap) worden de komende jaren beperkt. Een eerste stap wordt gezet in 2025. Per 2028 wordt de giftenaftrek in de inkomstenbelasting geüniformeerd, waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld.

Loonheffingen en inkomstenbelasting

  • Er komt een lastenverlichting voor werkende middeninkomens per 2025 door bijvoorbeeld invoering van een extra belastingschijf. Dat geniet de voorkeur boven aanpassingen in de arbeidskorting of algemene heffingskorting, omdat een extra schijf meer zichtbaar is.
  • De MKB-winstvrijstelling blijft op 12,7%. De verlaging naar 12,03% met ingang van 2025 zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2024 gaat dus niet door.
  • Met ingang van 2025 wordt het hoge box 2-tarief weer gesteld op 31%. De verhoging naar 33% wordt dus weer teruggedraaid. Over het lage box 2-tarief wordt niets opgemerkt.

Lees verder >>