Een minimum belasting met een minimum effect

Op 1 januari 2024 is in Nederland de Wet minimumbelasting 2024 in werking getreden. De wet is een uitvloeisel van internationale onderhandelingen over de aanpak van belastingontwijking onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het project is uitgemond in een wankel bouwwerk dat rust op twee pijlers: Pillar One ziet op de verdeling van heffingsrechten van grote mondiaal opererende internetplatforms. Pillar Two houdt een ware ‘minimumbelasting’ in voor grote multinationals (geconsolideerde groepsomzet van € 750 miljoen). Aanvankelijk was bedoeld dat zo ongeveer de gehele wereld de minimumbelasting zou toepassen, maar het mondiale initiatief is vakkundig gekaapt en voornamelijk een EU-initiatief geworden. Resultaat is dat voorlopig vooral Europese landen meedoen als gevolg van de Richtlijn (EU) 2022/2523.

Bron: Artikel Koos boe op mr-online.nl | Klik hier voor het originele bericht