De houdster in de btw

De houdster in de btw

Webcast, 16 mei 2024, 11.00 - 12.00 uur

De houdster neemt binnen de btw een bijzondere positie in. Dit komt omdat de houdster niet per definitie een btw-ondernemer is met een volledig recht op btw-aftrek. Zij kan zich in de praktijk bezighouden met het verrichten van prestaties (al dan niet tegen vergoeding), zoals het verstrekken van financiering en het verlenen van managementdiensten, of zich uitsluitend richten op het houden van deelnemingen. Iedere activiteit heeft haar eigen gevolgen voor de btw, met inbegrip van een eventuele beperking van het btw-aftrekrecht. In die laatste situatie kan de verlegde btw of voorbelasting op inkopen een aanzienlijke kostenpost vormen. Daarnaast kunnen ook kostendoorberekeningen aan of door de houdster belangrijke btw-gevolgen hebben, die niet altijd op voorhand duidelijk zijn.

Lees meer >>


Bron: Meijburg & Co | Klik hier voor het originele bericht